Strategi

En god leder har tydelige og motiverende mål som blir fulgt opp med målinger og konsekvenser.

  • Har dere utarbeidet en god strategi for bedriften?
  • Hvordan skal dere nå målene deres?
  • Hvordan skal dere få organisasjonen til å jobbe sammen for å nå målene deres? Hvordan bygger dere bedriftens kultur? 
  • Hvem kan gjøre det?
  • Hva skal til for å utvikle ny strategi?

Vi er nysgjerrig på det.

Teori og praksis - fra ord til handling

Vi tror de fleste ledere kjenner til hvor skoen trykker og trenger kun litt hjelp til å ta neste steg for å utnytte potensialet. Mange har kunnskapen, men klarer ikke å få det ut i praksis. Dette er situasjonen i mange bedrifter og det er godt å vite at hjelpen finnes.

De fleste kunder vi har jobbet med mener de burde gjort dette før, men det er aldri for sent.

Vi jobber prosessorientert, regelmessig over tid og med en prosjektleder. Alt etter hva man ønsker og trenger hjelp til. Etter en bli kjent og kartlegging samtale finner vi hurtig potensialet til å bli enda bedre.

Salg og service

Vi arbeider på individ, team og organisasjonsnivå, med ledere og medarbeidere på alle nivåer i organisasjonen.