Konkurransen øker og vi må jobbe enda smartere for å nå kundene. I tillegg viser nyere undersøkelser at vi som forbrukere fortsatt ønsker oss relevant og målrettet informasjon i postkassen vår.

Hva betyr det i praksis?

Markedsføring

I praksis betyr det at vi må bruke moderne metoder og teknologi for å oppnå størst mulig effekt av markedsføringen. I tillegg må vi også kunne måle resultatet av markedsføringen, jobbe effektivt og være i flere kanaler for å nå kundene og de potensielle kundene.

Vibryross Kommunikasjon har spesialisert seg på en til en emosjonell kommunikasjon. Det betyr at vi kan hjelpe din bedrift til å utvikle kommunikasjonen med kundene eller de potensielle kundene uansett antall. Kundene skal oppleve at du bryr deg og er kundeorientert, ikke produktorientert.

Vibryross metoden

Gjennom Vibryross metoden og med de rette verktøyene blir vi kjent med hva kundene og de potensielle kundene ønsker seg, hva som er viktig for dem, når de skal kjøpe, hvordan de skal bruke det og liknende.

Som en konsekvens får man en liste med leads som inneholder kontaktinformasjon; f. eks. navn, adresser, e post, mobilnummer og svar på 4 – 5 relevante spørsmål. Da kan dine selgere følge opp kundene optimalt.

Det er lettere å følge opp kundene og de potensielle kundene når du har blitt bedre kjent og avdekket deres behov.

Salg og service

Vårt samarbeid stopper ikke her. Vi hjelpe deg gjerne med å forberede og trene organisasjonen på hva som skal skje og hvordan medarbeiderne bør håndtere kundene optimalt før, underveis og etter de har blitt din kunde. Vi slipper ikke våre kunder før vi har oppnådd konkrete resultater.

Vi utvikler en kundeorientert salgsprosess og utsøkt service.