Vestfold Kollektivtrafikk AS, VKT har valgt Vibryross Kommunikasjon som samarbeidspartner på salg av bussreklame

Vibryross Kommunikasjon har ansvar for salg av bussreklame på ca. 220 busser som går i offentlig trafikk i Vestfold.

Fakta om buss i Vestfold

  • Flere og flere kjører kollektivt, buss er fremtiden
  • 9.6 mill. årlige bussreiser og veksten fortsetter
  • Departementet satser offensivt på kollektiv transport
  • Det er planlagt stor vekst i antall bussavganger og antall busser frem mot 2018
  • Bussreklame støtter en miljøvennlig profil og kollektivtrafikken
  • VKT får ca 80 nye miljøvennlige busser med gassdrift 1. juli

Ønsker du bussreklame i Vestfold skal du kontakte:

Daglig leder Tor Lie, mob. 92 88 52 90, e-post: tor@vibryross.no 
E-post generell: post@vibryross.no